Close

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom Poistenie profesnej  zodpovednosti / architekti, projektanti, právnici, daňoví poradcovia, účtovníci,neštátne  zdravotnické  zariadenia apod. Poistenie zodpovednosti  členov predstavenstva, dozorném rady a konateľov Poistenie zodpovednosti zamestnancov  škody spôsobené zamestnávateľovi

Read More

Majetkové poistenie

Živelné poistenie – vymenované riziká x all risk Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodného zariadenia Poistenie prerušenia prevádzky Poistenie pre prípad škod spôsobených krádežou či lúpežným prepadnutím

Read More

Customized car insurance coverage

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. INDUSTRY DESCRIPTION Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since […]

Read More

Get the best homeowners insurance

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. INDUSTRY DESCRIPTION Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since […]

Read More

Life insurance is a contract between

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. INDUSTRY DESCRIPTION Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since […]

Read More