Close

Majetkové poistenie

  • Živelné poistenie – vymenované riziká x all risk
  • Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodného zariadenia
  • Poistenie prerušenia prevádzky
  • Poistenie pre prípad škod spôsobených krádežou či lúpežným prepadnutím

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *