Close
O nás

Spoločnosť VIPOX, s. r. o. pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 2002 nazáklade:

1. Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov č.8873/10 zo dňa 04. 03. 2002.

2. Rozhodnutia Úradu pre finančný trh o vydaní povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra podľa § 13 odst. 4 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve č.GRUFT-011/2002/PMPO zo dňa 15. 07. 2002

3. Rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent č.UDK-174/2006/PAGP zo dňa 04. 12. 2006, registračné číslo v Národnej banke Slovenska – 181540.

4. Osvedčenia o vykonávaní odbornej skúšky podľa zákona č.340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod evidenčným číslom SPO 155/2009 a 146/2009 zo dňa 22. 06. 2009.

Do roku 31. 12. 2013 sme fungovali ako samostatný finančný agent od 02.01.2014 – sme podriadený finančný agent Respectu. Spoločnosť Respect Slovakia je aktuálne najväčšou profesionálnou firmou pôsobiacou na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia už viac ako 20 rokov. Registračné číslo navrhovateľa: 34938 (Respect Slovakia, s. r. o.).


Prednosťou spoločnosti VIPOX s.r.o. je schopnosť vyčerpávajúcim spôsobom identifikovať a následne profilovať možné riziká a eliminovať ich cez poisťovne získaním optimálneho a kvalitného krytia pri vynaložení čo najnižších finančných nákladov.