Close

Poistenie motorových vozidiel

  • Povinné zmluvné poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • Havarijné poistenie  motorových vozidiel
  • Poistenie  prepravovaných osôb
  • Asistenčné služby a poistenie  právnej ochrany