Close

Poistenie  technických rizík

  • Poistenie strojov a strojných zariadení
  • Poistenie elektronických zariadení
  • Prerušenie prevádzky v dôsledku poškodenia strojov
  • Poistenie stavebných a montážnych prác