Close

Majetkové poistenie

  • Živelné poistenie – vymenované riziká x all risk
  • Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodného zariadenia
  • Poistenie prerušenia prevádzky
  • Poistenie pre prípad škod spôsobených krádežou či lúpežným prepadnutím