Close

Majetkové poistenie

Živelné poistenie – vymenované riziká x all risk Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodného zariadenia Poistenie prerušenia prevádzky Poistenie pre prípad škod spôsobených krádežou či lúpežným prepadnutím

Read More