Close

Poistenie zodpovednosti za škodu

  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  • Poistenie profesnej  zodpovednosti / architekti, projektanti, právnici, daňoví poradcovia, účtovníci,neštátne  zdravotnické  zariadenia apod.
  • Poistenie zodpovednosti  členov predstavenstva, dozorném rady a konateľov
  • Poistenie zodpovednosti zamestnancov  škody spôsobené zamestnávateľovi