Close

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom Poistenie profesnej  zodpovednosti / architekti, projektanti, právnici, daňoví poradcovia, účtovníci,neštátne  zdravotnické  zariadenia apod. Poistenie zodpovednosti  členov predstavenstva, dozorném rady a konateľov Poistenie zodpovednosti zamestnancov  škody spôsobené zamestnávateľovi

Read More